فید ایران / سلامت

{{ formatDate('Sat Dec 12 2020 05:00:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

دوره قرنطینه 7 روز شد


اخیرا CDC حداقل دوره قرنطینه شخصی پس از تماس با کووید۱۹ را از ۱۴ روز به ۷ روز تحت شرایط خاص پیشنهاد داد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.