فید ایران / فرهنگی

{{ formatDate('Sat Dec 12 2020 17:42:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

محمدرضا رهبری بازیگر بچه مهندس کیست؟


محمدرضا رهبری بازیگر جوان کشورمان به سریال بچه مهندس پیوست و همین موضوع بهانه ای شد تا اشاره ای به دیگر کارهای او داشته باشیم.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.