فید ایران / فرهنگی

{{ formatDate('Tue Dec 15 2020 06:14:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

انتخاب بازیگران پایتخت 7 در هاله ای از ابهام


در حالی که هفته گذشته خبرهایی از آغاز پیش تولید پایتخت 7 منتشر شده بود، خبرهای تازه ای از حضور و حذف برخی از بازیگران این سریال به گوش میرسد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.