فید ایران / سلامت

{{ formatDate('Tue Dec 15 2020 18:00:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

این غذاها را قبل از خواب نخورید


قبل از خواب بیشتر مراقب خورد و خوراک خود باشید و هر غذایی را نخورید که می تواند دردسر ساز شود


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.