شمانیوز / بین الملل

{{ formatDate('Tue Dec 29 2020 08:42:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

۲۰۲۰؛ سال فریادهای اعتراضی در اروپا و آمریکا+عکس


جهان در سال ۲۰۲۰ صحنه نافرمانی‌های مدنی و اعتراض‌های گسترده به سیاست‌های حکومتی و تبعیض‌ها در سراسر جهان به ویژه آمریکا و اروپا بود.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.