شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Tue Feb 16 2021 09:52:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

کار دولت حمایت، هدایت و نظارت است/ دولت نباید تصدی گری کند


رئیس کمیسیون صنایع گفت: کار دولت حمایت، هدایت نظارت است نباید تصدی گری کند باید باور کنیم دولت وارد می شود ولی نمی تواند با بخش خصوصی رقابت کند باید صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.