ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sat Feb 20 2021 09:37:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / «سی‌سخت»، ترکیب زندگی در زلزله و برف    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.