ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sun Feb 21 2021 14:45:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو/ وضعیت خیابان‌های تهران در زمان اعمال محدودیت    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.