ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Mon Feb 22 2021 04:53:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / مریخ؛ سه ماموریت برای یک هدف    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.