ایسنا / عکس

{{ formatDate('Mon Feb 22 2021 12:20:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

تعطیلی اصناف اهواز در پی تشدید وضعیت قرمز    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.