شمانیوز / اجتماعی

{{ formatDate('Mon Feb 22 2021 16:04:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

کدام سرطان ها در مردان رایج تر است؟


بعضی از انواع سرطان ها در مردان شایع تر از زنان می باشند و با پیشرفت علم پزشکی میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در مردان کاهش پیدا کرده است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.