رصدبورس / فرهنگی

{{ formatDate('Mon Feb 22 2021 20:09:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

پیمان قاسم خانی از همسر دومش رونمایی کرد + عکس


ازدواج مجدد پیمان قاسم خانی


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.