ایسنا / عکس

{{ formatDate('Tue Feb 23 2021 07:06:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

بیمارستان سینا کوت عبدالله در وضعیت قرمز    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.