ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Tue Feb 23 2021 08:53:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

از انواع گونه‌های جهش‌یافته کرونا چه می‌دانیم؟اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.