ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Tue Feb 23 2021 08:57:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

معاون وزیر بهداشت: در حوزه مددکاری موفق عمل نکرده ایم    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.