ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Tue Feb 23 2021 09:19:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

احتمال وجود سیاراتی مشابه زمین در کهکشان راه‌ شیری    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.