ایسنا / هنری

{{ formatDate('Tue Feb 23 2021 09:48:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

رسیدن به فوز شهادت نیازمند دو بال خدمت به دین و خدمت به مردم است    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.