ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Tue Feb 23 2021 10:14:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

رتبه پنجم جهانی ایران در شیمی و واردات یک میلیارد دلاری مواد اولیه داروییاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.