ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Tue Feb 23 2021 10:26:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

بیش از هر موقع به اخلاق آموزشی، پژوهشی و مهندسی نیازمندیم    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.