ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Fri Mar 05 2021 20:47:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ابراز امیدواری رئیس انستیتو پاستور برای آغاز واکسیناسیون عمومی از خرداد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.