ستاره پارسی / سیاسی

{{ formatDate('Wed Mar 31 2021 08:07:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

دکتر جهانپور کرونا گرفت!


رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، گرفتار کرونا شد.


اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.