ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sun Apr 04 2021 12:47:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / گشتی در باغ گل‌های اصفهان    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.