شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Sun Apr 04 2021 12:50:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

دولت به دنبال مشارکت حداقلی مردم در انتخابات است


عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: سناریوی دولت برای انتخابات ریاست جمهوری به حداقل رساندن مشارکت مردم در این انتخابات است


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.