ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Mon Apr 05 2021 23:32:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / آخوندی: تنها امکان رفع وضع فعلی، انتخابات است    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.