ایسنا / عکس

{{ formatDate('Tue Apr 06 2021 12:16:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

قم در آستانه وضعیت قرمز کروناییاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.