ستاره پارسی / ورزشی

{{ formatDate('Tue Apr 06 2021 13:17:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

مجموعه های ورزشی تا چه زمانی تعطیل هستند؟


مجموعه های ورزشی تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.