ایسنا / عکس

{{ formatDate('Tue Apr 06 2021 15:42:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

حضور ۵ هندبالیست استان مرکزی در اردوی تیم های ملی امید و نوجوانان    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.