شمانیوز / سیاسی

{{ formatDate('Tue Apr 06 2021 15:45:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

شروط آمریکا قابل پذیرش نیست


نماینده سابق مجلس دهم گفت: اینکه بایدن برای بازگشت به برجام بخواهد برای ما شروط بگذارد اصلاً مورد پذیرش نیست و یک روش نابجایی است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.