ایسنا / عکس

{{ formatDate('Tue Apr 06 2021 21:17:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

سفر وزیر آموزش و پرورش به یزد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.