ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Wed Apr 07 2021 02:24:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / از بقای پوتین در قدرت تا محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.