ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Wed Apr 07 2021 06:02:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

افرادی ناشناس یک مرکز تست کرونا در برلین را آتش زدنداخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.