شمانیوز / اجتماعی

{{ formatDate('Wed Apr 07 2021 08:19:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

با رایزن فرهنگی ایران در عمان آشنا شوید / گپ و گفت صمیمی با سیدعلی موسوی زاده


خوش مشربی و اخلاق خوب دو ویژگی سیدعلی موسوی زاده رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سلطنت عمان است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.