شماواقتصاد / فرهنگی

{{ formatDate('Wed Apr 07 2021 08:28:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

رکورد شکنی عصر جدید با حمایت بیمه "ما"


برنامه تلویزیونی عصر جدید با حمایت بیمه "ما"، به عنوان بهترین ویژه برنامه تحویل سال تلویزیون شناخته شد.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.