ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Wed Apr 07 2021 12:36:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

سیاست‌زده و سیاست‌باز نیستیم/هرکجا جان مردم را به خطر می­‌اندازند، منعکس کنید    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.