ستاره پارسی / فرهنگی

{{ formatDate('Wed Apr 07 2021 14:40:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

فرزاد فرزین مهاجرت کرد + جزئیات


صحبت هایی در رابطه با پیوستن فرزاد حسنی به شبکه اینترنشنال به وجد آمده است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.