ایسنا / هنری

{{ formatDate('Wed Apr 07 2021 22:02:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

گپ و گفتی با یکی از رکوردداران دوران کرونااخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.