ایسنا / سلامت

{{ formatDate('Thu Apr 08 2021 05:10:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

تولید و توزیع عادلانه واکسن کرونا مهم‌ترین چالش برای پایان همه‌گیری استاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.