ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Thu Apr 08 2021 05:51:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

قطار ملی مترو، تجربه موفق تیم‌سازی برای انجام پروژه‌های بزرگ    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.