ایسنا / فناوری

{{ formatDate('Thu Apr 08 2021 06:02:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

راهکارهای انطباق بهتر سیستم‌های آموزشی با شرایط کرونااخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.