ستاره پارسی / فرهنگی

{{ formatDate('Mon Apr 19 2021 16:27:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

دورهمی ساده بهاره افشاری و همکارانش در اوج کرونا + عکس


دورهمی بهاره افشاری در کنار دوستان


اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.