شمانیوز / بین الملل

{{ formatDate('Wed Apr 28 2021 17:49:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

از فرصت‌های اقتصادی در سوریه حداقل استفاده را هم نبردیم


سفیر سابق ایران در ایتالیا گفت: متأسفانه از فرصت‌های اقتصادی که در سوریه پساداعش به وجود آمده، به صورت حداقلی هم استفاده نشده است.


    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.