ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sat May 01 2021 11:30:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / از اول تا بیستم اردیبهشت، چک‌ها برگشت نمی‌خورد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.