ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Sun May 02 2021 23:59:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / «امنیت و منافع ملی را در امنیت اقتصادی می‌بینم»    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.