ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Mon May 03 2021 06:34:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / بازار تهران در چهارمین هفتۀ تعطیلی کروناییاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.