ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Mon May 03 2021 14:12:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / واکسیناسیون کرونا برای سالمندان در خراسان رضویاخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.