ایسنا / عکس

{{ formatDate('Tue May 04 2021 00:26:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

لیالی قدر، شب بیست و یکم -اصفهان    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.