ایسنا / فیلم

{{ formatDate('Tue May 04 2021 02:23:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

ویدئو / از ضرر هنگفت شهرداری تهران تا شکایت از هیأت مدیره یاس    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.