ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Tue May 04 2021 07:50:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

آتش سوزی در هتلی در مسکو کشته داد    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.