ایسنا / هنری

{{ formatDate('Tue May 04 2021 09:18:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

پاسخ تهیه‌کننده ایرانی «مست عشق» به حاشیه‌های اخیر    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.