ایسنا / حوادث

{{ formatDate('Tue May 04 2021 10:10:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)') }}

حریق گسترده در یک بارانداز در مشیریه    اخبار منتشر شده در سایت خبرخوان به صورت خودکار از خبرگزاری ها و سایت های خبری جمع آوری می شوند.
    سایت خبرخوان اطلاعی از اخبار منتشر شده ندارد و مسئولیت اخبار با منتشر کننده خبر می باشد.